»Pristagare 2023«

Annie Johansson

Annie Johansson har sedan 2014 en masterexamen i textilkonst från HDK-Valand (Högskolan för konst och design) vid Göteborgs Universitet. 2019 var Annie Iaspis stipendiat i Stockholm. Idag är hon verksam konstnär i Göteborg och driver Temporary Stabilisations, en ateljé och plattform för samtidskonst i Gamlestan, Göteborg. Annie har ställt ut på bland annat Fiberspace i Stockholm, galleri SOFT i Oslo och Gustavsbergs Konsthall.

  • Hur känns det att få motta priset The Nordic Award in Textiles?

Allt sedan jag började studera textilkonst på HDK-Valand i Göteborg för snart 15 år sedan har det alltid varit så spännande att få veta vem som är pristagaren av The Nordic Award in Textiles, speciellt som student eftersom dessa konstnärskap ofta var så intressanta att bekanta sig med som nyfrälst blivande textilkonstnär. Att jag idag är den som får priset känns helt overkligt och verkligen en sann ära!

  • Kan du beskriva ditt konstnärskap, dina alster? Vem är du som konstnär?

Jag längtar alltid efter att få försvinna in i det textila hantverkets långsamma görande. Textil är ett material och hantverk som främst intresserar mig utifrån dess djupt rotade relation till kropp och kroppslighet. I mitt arbete plockar jag ofta inspiration ur ämnen som privat och allmän åtrå, kroppens fenomenologi, nymaterialism, mysticism och människans relation till naturen. Med textilens språklighet skapar jag skulpturer genom vilka jag undersöker det fysiska förhållande som våra kroppar förhandlar med föremål, rumslighet och material. På senare tid har jag mer specifikt börjat utforska njutning, affekt och kraften av det erotiska i mänskliga och mer-än-mänskliga världar genom skulptur och installation.

Jag har länge låtit mig inspireras av Begin-nunnorna som verkade under medeltidens Europa. För dem var den kroppsliga upplevelsen, förståelsen och slutligen upplösningen i Gud/naturen/alltet den mest sanna. Med dagens ögon kan detta läsas som en sensualisering och en näst intill erotiskt relation till den naturliga världen. En frågeställning som genomsyrar mitt arbete är om denna sensuella relation till sin omgivning idag är en nödvändighet för att vi skall lyckas ta tillvara på den andre och det mer-än-mänskliga omkring oss. Genom skulptur utforskar jag detta förhållningssätt till naturen men går även vidare och tittar på människokroppens relationer till det textila materialet genom erotik och sensuella begär; en gränslös lust som går via och sedan bortom begäret för andra kroppar, tillbaka till materialet igen.

Juryns motivering:

Annie Johansson är en konstnär som besitter stor textil hantverksskicklighet och materialkännedom. Med textilen som medium utvecklar hon konstnärliga teman om landskap, tillhörighet, kropp och sinnen. Det kan handla om beröringens sensation, om erotik, eller landskapets och skogens monumentala kraft.

Annies styrka är hennes gestaltningsförmåga vilken övertygar om en fortsatt betydelsefull verksamhet inom den textila konsten. Genom sina verk påverkar och debatterar Annie genren och är en i samtiden uppmärksammad röst.

 

Juryn förordar Annie Johansson för hennes utmärkta förmåga

att förvalta ett arv av textil erfarenhet och kunskap

och omforma det till ett samtida uttryck där det textila materialet är själva utgångspunkten.