UTMÄRKELSEN.

The Nordic Award in Textiles är nordens största pris för textil konst. Priset delas ut av Stiftelsen Fokus Borås sedan år 2000 och numera vartannat år. Prissumman är 250 000 kr och tilldelas en framstående konstnär i Norden som arbetar med textila material. Läs mer om Stiftelsen Fokus Borås.

Läs mer om Stiftelsen Fokus Borås