PRISTAGARE.

Samtliga pristagare finns representerade i Abecita Popkonst & Fotos samlingar. The Nordic Award in Textiles har tilldelats:

2019 - Inka Kivalo, Finland

Marimekko-design för tryckta tyger blev en lyckad start på Inka Kivalos väg mot framgångar som konstnär. Mest känd är hon dock för sina magnifika och färgstarka gobelänger, men även de fantasifullt broderade smyckena intar en viktig plats i hennes repertoar.

 

De textila skulpturer som Inka på senare år nu skapar har en imponerande grace och är uttrycksfulla både i färg och form. Inka har arbetat med textil konst under hela sin karriär och på ett mycket kreativt sätt skapat tillgänglig textilkonst som berör med sin skönhet.

 

Hennes sammantagna prestationer låg till grund för nomineringen men det var hennes textilskulpturer som gjorde henne till vinnare i juryns ögon. Helt nytt inom nordisk textilkonst, och något som snabbt fick juryns odelade beundran.

 

Grattis Inka Kivalo, vinnare av Nordiska Textilpriset 2019!

 

 

sub-rosa-inka-kivalo

dark-lady-inka-kivalo

2017 - Grethe Sørensen, Danmark

The Nordic Award in Textiles” delas ut för fjortonde gången. Priset, som är på 150 000 kr, överlämnas den 16 september 2017 i samband med en galakväll i Textile Fashion Center i Borås. Samma dag har pristagaren vernissage för sin utställning på Abecita Konstmuseum.

http://grethesorensen.dk

2015 - Gunvor Nervold Antonsen

Priset kommer att delas ut i Borås i november 2015.

Textilmuseet i Borås kommer att öppna en större representativ utställning över Gunvor Nervold Antonsens konstnärskap med vernissage i anslutning till prisutdelningen.

http://gunvornervoldantonsen.com/

2013 - Annika Ekdahl, Sverige

Juryns motivering;
”Annika Ekdahl är en framträdande förnyare inom en traditionell textil teknik, gobelängvävnad. I sitt arbete låter hon historisk erfarenhet möta den svårfångade samtiden. De storslagna verken balanserar en barockens tyngd med den digitala flyktigheten och utmynnar i mångbottnade berättelser om människans existentiella förutsättningar. Det virtuella fångas i en fysisk värld av textila fibrer. Annika Ekdahls bilder är sprängfyllda av historiska referenser och samtida ögonblicksbilder, ett myller av liv som etsat sig fast i det textila materialet. Juryn finner att det är ett konstnärskap som står ut och saknar motstycke inom den textila konsten idag”.

http://annikaekdahl.se

2011 - Hrafnhildur Arnadóttir, Island

Juryns motivering;
”En presentation av Hrafnhildur Arnardòttirs gränsöverskridande konstnärskap inkluderar allt från samarbeten med performance-konstnärer, sångartister och modedesigners till kompositörer. Det finns en tydlig röd tråd i hennes produktion nämligen hennes passion för hår – mänskligt och syntetiskt. Hon är bosatt i New York sedan många år, men de känslomässiga banden till Island är starka”.

http://shoplifter.us

2009 - Silja Puranen, Finland

Juryns motivering;
”Silja Puranen har utvecklat ett alldeles eget sätt att gestalta människans utsatthet och otillräcklighet. Hennes konstnärskap andas en inkännande medmänsklig värme, som når rätt in i de existentiella grundämnena vi alla funderar kring. I sina alster lyckas hon både förnya textilkonsten och skapa något som berör”.

http://siljapuranen.com

2008 - Anne Damgaard, Danmark

Juryns motivering;
”Anne Damgaard skapar klädkonst – dansk haute couture av hög klass. Komplicerade konstruktioner och tidskrävande draperingar i lätta, skimrande stoffer. Dekoren är oftast stram – men rörelsebetingad. Över hennes klänningar svävar en sensuell elegans, en dramatisk fantasi, som bottnar i inspiration från talrika konstarter. Präglad av en livaktig associativ förmåga leder hon oss vidare till en sinnlig helhetsupplevelse”.

http://annedamgaard.dk

2007 - May Bente Aronsen, Norge

Juryns motivering;
”May Bente Aronsen arbetar med ullfilt och polyesterduk, men hennes arbetsredskap är ljus och skugga. Hon bearbetar och skär i textilt material, men hon skapar med rymd och ljus. Konstverken byggs upp till tre dimensioner av tvådimensionella lameller eller små moduler. Hon modullerar fram volym, riktning och rörelser. Sedan kommer belysningen”.

http://maybentearonsen.no

2006 - Kazuyo Nomura, Sverige

Juryns motivering;
”Kazuyo Nomura har en stor och gedigen kunskap inom det textila hantverket, som hon lyckas förena med utmaningar i nya material när skapandeprocessen växer fram.

Erfarenheter från historiskt material finns med när hon rör sig mellan rekonstruktioner och fri konst.

Det genomarbetade, finkänsliga valet av teknik och material skapar ofta lätta ljusa verk som känns svävande i luften och som fångar betraktarens intresse och engagemang”.

http://kazuyo.se

 

2005 - Hrafnhildur Sigurdadóttir, Island

Juryns motivering;
”Hrafnhildur Sigurdardottir tilldelas priset för sitt experimenterande med olika textila tekniker och material, där lekfullhet och humor är viktiga ingredienser.

Hennes verk präglas av tydligt genusperspektiv med kvinnan i centrum och de rymmer både estetiska och idémässiga dimensioner i sitt utforskande av det politiska landskapet”.

http://hsig.net

2004 - Pasi Välimaa, Sverige

Juryns motivering;
”Pasi Välimaa fördjupar sig i de textila materialen, utvinner varje effekt, varje nyans och varje ljusskiftning.

Han prövar teknikerna förutsättningslöst och lyckas kombinera djärvt nyskapande med traditionella material och metoder så att resultatet blir självklart och raffinerat effektfullt”.

http://hdk.gu.se/sv/personal/pasi-valimaa

2003 - Eva Schjölberg, Norge

Juryns motivering;
”Eva Schjölberg rör sig i ett konstnärskap i gränslandet mellan kläder och skulptur. Hon utnyttjar ett abstrakt formspråk och skapar starka upplevelser för betraktaren samt arbetar på en hög konstnärlig och nyskapande nivå

Eva Schjölbergs koppling till norsk och japansk konst och kultur är betydelsefull för den nordiska textilkonstens utveckling”.

http://evaschjolberg.no/

2002 - Nina Hart, Danmark

Juryns motivering;
”Nina Hart besitter en stark konstnärlig känsla, där hon experimenterar och skulpterar med olika textila material. Hon har en stark lust att vidga ramarna för sitt textila uttryckssätt och arbetar även med foto.

Relationen mellan design och skulptur visar hon i sitt projekt, där jordfärger från bomullsfibrer och bananväxter tar rummet i anspråk”.

www.ninahart.dk

2001 - Agneta Hobin, Finland

Juryns motivering;
”Agneta Hobin har trängt in i och fördjupat sig i ett material för att testa dess innersta möjligheter, där hon prövar nya perspektiv utifrån en nordisk atmosfär och ett nordiskt ljus”.

www.agnetahobin.fi

2000 - Monica Nilsson, Sverige

Juryns motivering;
”Monica Nilsson har stor förmåga att tänja gränserna för uttrycket av den textila konsten, där hon växlar mellan olika tekniker och arbetsformer. Ljus, ljud, rörelser och installationer skapar nya former och upplevelser för betraktaren”

www.monicanilsson.se